ร่วมงานกับเรา

พนักงาน Sales และ Marketing

15/05/2017

Research and Development / นักวิจัยและพัฒนา

10/07/2017

Packaging Designer / นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์

21/08/2018

พนักงาน Sales และ Marketing

บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และความงาม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์ และ อุตสาหกรรมการบิน

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ทางบริษัท มาวิน พลาสติค ได้มุ่งมั่น พัฒนา บริการ และ คุณภาพของสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง และ กำลังขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราอยากจะเชิญท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และ ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน ในตำแหน่ง พนักงาน Sales และ Marketing ดังนี้

รายละเอียดของงาน

 • แนะนำ และ เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และ หาลูกค้าใหม่ๆ ในหลากหลายธุรกิจ และ อุตสาหกรรม
 • ดูแล และ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่าย R&D เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ดูแล Social network (online) marketing channel
 • จัดทำรายงานการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ มีใจพร้อมจะเรียนรู้
 • สัญชาติใดก็ได้ ที่มี ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
 • พูดไทยได้ ถ้าพูดได้มากกว่า 1 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานขาย และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
 • ใช้ คอมพิวเตอร์ พิมพ์งานใน Microsoft Word, Excel, และ Powerpoint ได้
 • มีรถยนต์ และ ใบขับขี่ สามารถเดินทางได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เงินเดือน: สูง และ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หาก มีความสามารถ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรอง
 • ประกันชีวืต และ อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามประเพณี
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Internet: http://www.mawinplastics.com

ติดต่อฝ่ายงานบุคคล
E-Mail: hr@mawinplastics.com

Research and Development / นักวิจัยและพัฒนา

บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และความงาม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์ และ อุตสาหกรรมการบิน

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ทางบริษัท มาวิน พลาสติค ได้มุ่งมั่น พัฒนา บริการ และ คุณภาพของสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง และ กำลังขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราอยากจะเชิญท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และ ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน ในตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษาความต้องการของตลาด ในตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
 • ออกแบบชิ้นส่วน และ บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นรูปแบบ 3D ตามความต้องการของลูกค้าที่ได้รับถ่ายทอดมาจากทีม Marketing
 • ประสานงานกับฝ่าย Sales and Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • Colour matching and raw material selection เพื่อตอบสนองการใช้งาน และ ความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท
 • ทำขึ้นรูป 3D prototyping

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24ปีขึ้นไป 
 • สัญชาติใดก็ได้ ที่มี ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
 • พูดไทยได้ ถ้าพูดได้มากกว่า 1 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad Inventor และ มีความสามารถในการเขียนแบบ สามมิติ 3D ได้ดี ถึง ดีมาก
 • มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วน และ บรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์การทำงาน และ มีความเข้าใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • หากสามารถเขียนแบบแม่พิมพ์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ คอมพิวเตอร์ พิมพ์งานใน Microsoft Word, Excel, และ Powerpoint ได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เงินเดือน: สูง และ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หาก มีความสามารถ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรอง
 • ประกันชีวืต และ อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามประเพณี
 • OT
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Internet: http://www.mawinplastics.com

ติดต่อฝ่ายงานบุคคล
E-Mail: hr@mawinplastics.com

Mawin Plastics Co., Ltd.

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์

และความงาม อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการแพทย์ และ อุตสาหกรรมการบิน เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ทางบริษัท มาวิน พลาสติค ได้มุ่งมั่น พัฒนา บริการ และ คุณภาพของสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจน

ในกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพ,การจัดเก็บ,ตลอดจนการส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด มาตลอด ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

กำลังขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราอยากจะเชิญท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และ ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน ในตำแหน่ง ดังนี้ 

Packaging Designer

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวช-ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Autodesk inventor autocad 2D,3D
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
 • หากมีความความรู้และสามารถใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบขึ้นรูป 3D ตามที่รับมอบหมาย
 • ออก Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ไขและติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆเกี่ยวกับงานออกแบบที่ได้รับมอบหมาย

Internet: http://www.mawinplastics.com

ติดต่อฝ่ายงานบุคคล
E-Mail: hr@mawinplastics.com

 • * All fields are required.